ไทย ลงนาม MOU สาธารณรัฐเช็กเดินหน้าพัฒนาแบดมินตัน สู่ความเป็นเลิศ

สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ และ สมาคมกีฬาแบดมินตันของสาธารณรัฐเช็ก...

Continue reading